Declarația privind protecția datelor

1. Generalităţi

NEXT GEN FARMING S.R.L., denumită în continuare NEXT GEN FARMING, respectă intimitatea fiecărei persoane care vizitează site-ul nostru web. Acum am dori să vă informăm despre tipurile de date colectate de NEXT GEN FARMING și modurile în care sunt utilizate. De asemenea, veți afla cum vă puteți exercita drepturile în calitate de persoană vizată.

Toate modificările prezentei Declarații privind protecția datelor vor fi publicate pe această pagină. Aceasta vă permite să vă informați permanent despre datele pe care le colectăm și modurile în care utilizăm aceste date.

Prezenta Declarație privind protecția datelor nu se aplică site-urilor web accesibile prin intermediul hyperlinkurilor din site-urile web www.nextgenfarming.ro.

 

2. Colectarea, utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Numele entității responsabile: NEXT GEN FARMING S.R.L.

Adresa sediului social: Next Gen Farming SRL, Călărași, Str. Flacăra, Nr. 20, Bl. B15, Jud. Călărași,  J51/665/2018, RO38639177.

Adresa entității responsabile: Soseaua Bordului nr.10, etaj 5, Global City Building O21, Voluntari, Judetul Infov România

NEXT GEN FARMING utilizează date cu caracter personal în principal pentru a pune la dispoziția utilizatorilor acest site web și pentru a-i asigura o funcționare adecvată și în condiții de siguranță. Alte procesări ale acestor date au loc numai în baza unor obligații legale sau autorizări, sau dacă respectivul utilizator și-a exprimat consimțământul față de NEXT GEN FARMING.

NEXT GEN FARMING stochează și prelucrează datele atunci când utilizatorii vizitează site-ul web, NEXT GEN FARMING colectează și stochează automat anumite date. Acestea includ: adresa IP sau ID-ul respectivului dispozitiv final, de care avem nevoie pentru a transmite conținutul solicitat (de exemplu, în special conținut, texte, imagini și informații despre produse, precum și fișiere cu date furnizate pentru descărcare etc.), activitatea utilizatorilor în contextul site-ului web, tipul dispozitivului final respectiv, tipul de browser utilizat, precum și data și ora utilizării.

NEXT GEN FARMING stochează aceste informații timp de maximum 7 zile în scopul recunoașterii și urmăririi utilizărilor improprii.

De asemenea, NEXT GEN FARMING utilizează aceste informații pentru îmbunătățirea prezentării serviciului, a funcțiilor și funcționalităților, precum și pentru sarcini administrative generale.

În plus, NEXT GEN FARMING șterge sau anonimizează datele privind utilizarea, inclusiv adresele IP, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus.

Prelucrarea și utilizarea datelor se bazează pe prevederile legale care justifică aceste operațiuni, având în vedere faptul că:

  • prelucrarea este necesară pentru oferirea site-ului web;

sau că

  • NEXT GEN FARMING are un interes legitim principal de a asigura și a îmbunătăți funcționalitatea și operarea fără erori a site-ului web, ca și adaptarea acestuia la necesitățile utilizatorilor.

Utilizatorii datelor colectate pot fi persoane din departamentele interne responsabile pentru aceste prelucrări, alte societăți afiliate grupului NEXT GEN FARMING, prestatori externi de servicii (de ex. pentru stocarea sau administrarea conținutului informativ pus la dispoziție, agenții de marketing, alți terți prestatori de servicii, dacă este necesar pentru serviciile pe care le oferă), autoritățile în exercitarea atribuțiilor legale – de ex. în situația unei solicitări oficiale din partea acestora sau pentru necesitatea stabilirii, exercitării ori apărării drepturilor NEXT GEN FARMING, si actuali sau viitori achizitori ai companiilor NEXT GEN FARMING în situația unei tranzacții comerciale cum ar fi vânzarea, divizarea sau preluarea prin fuziune).

 

3. Alte prelucrări ale datelor cu caracter personal

Contact

Este posibil să ne fi comunicat datele dumneavoastră de contact prin formularul nostru de contact. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră.

Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe prevederi legale care justifică aceste operațiuni pe motiv că prelucrarea este necesară în vederea soluţionării solicitării dumneavoastră.

Dacă nu ați consimțit la o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării de către noi a relațiilor cu dvs., vom stoca datele doar atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul menționat anterior sau atât timp cât este necesar în cazul aplicării oricărei obligații legale de păstrare a datelor.

 

4. Module cookie, pixeli, amprente și alte tehnologii similare

Acest site web utilizează cookies și tehnologii similare. Cookies sunt mici unități de date stocate temporar pe hard disk-ul computerului dumneavoastră de către browser, care sunt necesare pentru utilizarea acestui site web. De obicei includ un identificator unic, care este un număr generat aleatoriu și stocat pe computerul dumneavoastră. Unele dintre ele expiră la finalul sesiunii de navigare pe site-ul web, altele rămân stocate pe computerul dumneavoastră pentru mai mult timp. Cookies necesare din punct de vedere tehnic vor fi utilizate în mod automat. Celelalte cookies (sau tehnologii similare) se vor aplica numai pe baza consimțământului dumneavoastră.

Există mai multe tipuri de cookies. Unele cookies sunt plasate de site-ul web pe care-l vizitați și pot fi vizualizate numai de respectivul site web. Alte cookies, ale terților, sunt cele plasate de către alte organizații, pe care le folosim pentru diverse servicii. De ex. folosim prestatorii de servicii externalizați pentru analiză, care plasează cookies în numele NEXT GEN FARMING pentru a ne comunica ce este apreciat sau nu pe site-ul nostru web. În plus, site-ul web vizitat poate avea un formular de conținut incorporat, de ex. YouTube, care poate seta propriile cookies.

Un pixel este de obicei o imagine transparentă (1 pixel x 1 pixel), care este plasată pe site-ul web ca să colecteze date cum sunt adresa IP, tipul de browser, durata accesării, sau cookies presetate în scopul personalizării conținutului sau pentru a face navigarea mai eficientă si mai simplă. Acestea sunt deseori utilizate în combinație cu cookies, pentru ca acești pixeli generează și administrează cookies.

Dacă v-ați exprimat consimțământul, site-ul web va colecta datele referitoare la sistemul de operare al computerului dumneavoastră, browser, limba utilizată, fonturile instalate, adresa IP, plugins și alte informații, astfel încât computerul poate fi ulterior identificat din nou în scopuri de marketing relevante pentru utilizator.

Puteți afla mai multe informații despre Cookies și alte tehnologii utilizate de acest site web, ca și despre scopul utilizării acestora, accesând “Cookies” și “Cookie settings”.
Acolo vă puteți anula/retrage consimțământul exprimat în orice moment, cu efect pentru viitor, prin dezactivarea respectivelor cookies.

 

5. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată / Responsabilul cu protecția datelor

Vă puteți exercita în orice moment dreptul de acces la datele dumneavoastră. În plus, cu condiția ca cerințele respective să fie îndeplinite, vă puteți exercita următoarele drepturi:

  • Dreptul de rectificare
  • Dreptul de ștergere
  • Dreptul de restricționare a prelucrării
  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă cu privire la protecția datelor
  • Dreptul la portabilitatea datelor (din 25 mai 2018)

Dreptul de a se opune

În cazul activităților de prelucrare ce implică datele dumneavoastră cu caracter personal și care sunt efectuate pe baza unui interes legitim al NEXT GEN FARMING, aveți dreptul să vă opuneți acestor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, din motivele care rezultă din situația dumneavoastră specifică. NEXT GEN FARMING va înceta prelucrarea respectivă, cu excepția cazurilor în care NEXT GEN FARMING poate dovedi existența unor motive importante pentru prelucrarea care necesită protecție în mod prioritar faţă de interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră, sau a cazurilor în care prelucrarea contribuie la formularea, exercitarea sau apărarea împotriva unor acțiuni în justiție

Dacă v-ați exprimat consimțamântul cu privire la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, îl puteți anula/retrage oricând, cu efect pentru viitor.

În aceste cazuri sau dacă aveți alte întrebări sau cereri în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: dpo@nextgenfarming.ro sau prin poștă la adresa NEXT GEN FARMING S.R.L., Soseaua Bordului nr.10, etaj 5, Global City Building O21, Voluntari, Judetul Infovtr. Ioniţă Vornicul nr. 1-7, Sector 2 Bucureşti, România

© 2021 NEXT GEN FARMING s.r.l.